Tutos Kumihimo

3 idées de bracelets kumihini

Je teste les bracelets KUMIHIMO ⎪3 bracelets à faire en vacances!

The basics

Create A Basic 8 Strand Kumihimo Braid // How To Start And Finish A Kumihimo Friendship Bracelet

Square Kumihimo 1

Kumihimo carré, tressage plat

Square Kumihimo 2

How to use the kumihimo square plate to make flat braid